tvorba
životního prostoru

JanTajboš

 

JINOSVĚT KRAJINY SKALNÍCH MĚST

Knížka byla vydána autorem v limitovaném počtu 100 ks

jako součást projektu "Pocta Krajině" v oblasti Adršpachu a Broumovska.

 

The book was published by the author in a limited number of 100p c as part of the project Honour to the Landscape in the Adršpach and Broumovska regions. In the form of stories, it records the experiences and experiences of the author d of the phenomenon of Adrshspak and Teplic rock cities.

 

Formou povídek jsou v ní zaznamenány zkušenosti a prožitky autora s fenomény adršspaských a teplických skalních měst.

 

 

POSVÁTNÁ MÍSTA PŘÍRODY - Kosmos pražské krajiny

 

Kniha je první z připravované autorské série “Posvátná místa Přírody”. Vypráví formou osobních prožitků o doposud spíše opomíjených kvalitách krajiny. Obsah titulu vychází z několikaleté práce a přímých zkušeností autora s jemněhmotnými fenomény krajiny a její přírody. Je také výsledkem úzké spolupráce s uznávanými slovinskými geomanty a umělci Anou a Markem Pogačnik.

Prostřednictvím výpovědí, rozhovorů, fotografií a kreseb, zaznamenaných z průběhu působení Any a Marka v pražské krajině, doplněných o vlastní vnitřní prožitky autora, je vytvářen imaginativní pohled na krajinu a přírodu kosmu původního prostředí života lidí v hlavním městě Čech.

 

Knihu lze objednat na adrese Fontána

Hlavní náměstí č.5, 772 00 Olomouc

www.fontana.wswww.fontana-esotera.cz


SACRAL PLACES OF NATURE - Cosmos of Prague landscape

 

The book is the first author of the upcoming series ”Nature's Sacred Places“. 
Tells the story through the personal experiences so far rather neglected qualities of the landscape. Content of The title comes from several years of work and direct experience of the author with the invisible phenomena of nature and landscape.  It is also the result of close cooperation with well known Slovenia Geomants and artists Ana and Marko POGAČNIK. 

Through testimonies, interviews, photos and drawings, recorded from the Ana and  Marko actions in the Prague landscape, completeed with own inner experiences of the author, is created by an imaginative look at the landscape and nature space the original environment of people's lives in the capital of Bohemia. 

The book can be ordered from FONTANA

Hlavní nám. No. 5

772 00 Olomouc

www.fontana.wswww.fontana-esotera.cz

 

 

 

POSVÁTNÝ JAZYK STVOŘENÍ - Kosmogramy

 

Díky společnosti MAITREA a její nakladatelství, mohu veřejnosti představit bohatě ilustrovanou knížku o Kosmogramech.

Knihu lze objednat na www.maitrea.cz/nakladatelstvi.

 

Zájemci ze Slovenska si ji mohou objednat na adresách:

www.cadpress.cz nebo www.inform-za.sk.

 

SACRED LANGUAGE OF CREATION - Cosmograms

 

In The 2010 I can present, thanks the company MAITREA and its publishing house, richly illustrated book about the Cosmograms.

The book can be ordered on www.maitrea.cz/nakladatelstvi

 

creation
environment space

Powered by CouchCMS