tvorba
životního prostoru

JanTajboš

 

Architektura je pro mne pojmenování inteligentní struktury Prostoru, která umožňuje Vědomí realizovat svůj Záměr.

Obsah Architektury je pak svázán s kvalitou záměru.

 

 

Architecture for me is the naming intelligent structure of Space, which allows Consciousness to implement their Intent.

In recent years I enforce in Czechia the principles of Geo building by Super Adobe method and Geomancy.

 

V posledních letech prosazuji v Čechách principy stavění geo obydlí s využitím super Adobe metody a Geomantie.

 

 

 www.cultura.cz/zivotni-prostor/geo-obydli

 

 

 

 

creation
environment space

Powered by CouchCMS