tvorba
životního prostoru

JanTajboš

SVĚTLONOŠI

LIGHTBEARERS

 

V létě 2015 jsem vytvořil sérii objektů - svítidel z hlíny.

Jsou jenom malou částí z mnoha dalších realizací pro projekt JAGAVA permafarmy ve Veselicích, se kterými vás brzy seznámím nejenom na tomto webu.

In summer 2015I have created acollection of objects - lights from clay

It is a smallest part of many others realizations for project JAGAVA permaculture farm at Veselice. I will inform you soon, not on this web only, about progress in all of this.

POCTA KRAJINĚ

HONOR LANDSCAPE

V poslední době si často kladu otázku, zda a co, může člověk nabídnout krajině, ve které žije, aby to bylo pro ni prospěšné, ctilo jí to a posunulo v její cestě Životem. Jasnou odpověď neznám, ale vydal jsem se na cestu k ní. Ke konci roku 2012 jsem připravil koncept POCTA KRAJINĚ A LIDEM, který mi dobře ladil jak s nově vnímanou vlnou "geo kultury", tak i s osobním nastavením. Od jara roku 2013 pracuji s konkrétními oblastmi a konkrétními lidmi na jihu Moravy - Pálavě a Mikulově, severu Čech v Broumovském výběžku, Opavé a Jeseníkách ve Slezsku.

Více o tom je na http://www.cultura.cz/akce/.

Recently, I often wonder whether what, one may offer a landscape in which we live, that it was for her benefit, honored her and pushed her in the journey of life. The obvious answer is unknown till for me, but I went on a journey to her. At the end of 2012, I have prepared title HONOR  LANDSCAPE and PEOPLE, which I feel fine tuned with me and with a newly, today perceiving wave of "geo culture" as a personal setting. Since the spring of 2013 I work with specific areas and specific people in South Moravia - Palava, Mikulov, northern Bohemia in Broumov landscape, at Jeseniky mountains and Opava city landscape / Silesia.

More will be published at http://www.cultura.cz/akce/.

 

 

NOVÝ DRUH GEOPUNKTURY

NEW TYPE OF GEOPUNCTURE

 

Toto léto jsem vyvinul a instaloval nový typ geopunkturních artefaktů. Inspirovala mne situace kolem a na pozemku určeného pro zázemí "Galerie v přírodě Háj".

"Pyramidky" pracují zejména s oblastmi mimo povrch země, v jemněhmotných /atmo/ sférách prostoru planety.

This summer I have developped and installed new type of geopuncture artifacts, I have been inspired of situation around and at land choosen for work place of "Gallery in nature Haj".

"Pyramids" works with fields up of earth surface with subtle enrgies involving in a space environment planet atmosphere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHNIVÁCI - HLINĚNÉ OBJEKTY

FIRE BEINGS - EARTH OBJECTS

 

Léto 2012 je opravdu plodné. Ve venkovním "atelieuru exterieuru" v "Kafkárně" UMPRUM Praze 6, tvoříme s přáteli přenosné hliněné objekty - pícky, které bychom rádi v blízké době představiil lidem a podělili se s nimi o své zkušenostii.

Summer 2012 is really fruitfull. With my friends , at  UMPRUM sculpture exterior has been created mobile earth objects - stoves, which We would like to present people and share experience with.

 

 

 

v těch dírách je opravdový oheň

in this holes is real fire

 

 

 

takhle tento ohnivák vypadá

so this is a look of a fire being

 

 

 

.... anebo může vypadat  takhle

.... or it can look like this

 

 

 

a také takhle ... and also like this

 

OHNIVÁCI NA VÝSTAVĚ V GALERII MALOSTRANSKÁ BESEDA PRAHA 1

FIRE BEINGS AT EXHIBITION IN PRAGUE

říjen/october 2012

 

 

 

AQUACOANS

http://www.cultura.cz/tvorba-ke-koupi/fontany-aquacoans

 

 

Navázal jsem novou spolupráci s Českým výrobcem a těším se,

že AQUACOANS  se dostanou mezi lidi.

I have started new cooperation with a czech producer.

I am pleased AQUACOANS coming among people.

 

 

creation
environment space

Powered by CouchCMS