tvorba
životního prostoru

JanTajboš

 

Každý z mých autorských projektů posledních let obsahuje základní prvky pochopení a rozvinutí vztahu Člověka a jeho Životního Prostoru.

Člověk i Prostor jsou vnímány jako nedílné a spolupracující inteligence - Existence.

 

 

Each of my projects in recent years includes the basic elements of understanding and developing the relationship between Man and his Living Space.

Man and Space are perceived as an integral and collaborative intelligence - Existence.

 

Každá krajina obsahuje centrální ohniska vědomí, známé lidem, jako krajinné fenomény. Odtud je inspirováno vše, co v oblasti žije.

Jde o to, v jaké kvalitě, životní formy takové oblasti, využívají potenciál fenoménu.

 

 

Each landscape contains a central focus of consciousness, known to people as a landscape phenomena. From there it is inspired everything that lives in the area.

The thing is, at what quality, life-forms from such areas, the potential use of the phenomenon.

 

K získání informací o kvalitě a možnostech rozvinutí vzájemného vztahu Člověka a jeho Životního Prostoru, vycházím z metody Geomantie.

Výsledky průzkumu pak jsou východisky pro jednání správců krajiny, územních celků, míst, měst, obcí a jejich částí.

 

Některé z projektů:

OBYTNÝ PROSTOR PRO PRAHU (2000 - 2004), CELEK (2005 - 2010), ŘÍČANY KRAJINA BLÍŽENCŮ (2009 - 2010), C(t)NOSTI (2008 - 2012), GEO OBYDLÍ (2010 ....), SJEDNOCENÍ (2010 - 2012 ...), AQUAPORT (2011 ...), GEOKULTURA - POCTA KRAJINĚ ( 2013 - 2023 )...

 

 

 

Podrobnosti o jednotlivých projektech jsou na vyžádání.

 

 

To obtain information of the quality and possibilities of developing the mutual relationship between Man and his Living Space, I use the method of Geomancy.

The survey results are the starting points for statements a its  managers landscape, territorial units, places, cities, municipalities and their parts.

 

Some of the projects:

LIVING SPACE FOR PRAGUE - CITY AND PLACE OF EUROPEAN CULTURE (2000 - 2004), WHOLE (2005 - 2010), ŘÍČANY LANDSCAPE GEMINI (2009 - 2010), C (t) VIRTUES (2008 - 2012), GEO BULDING (2010 ... .) UNITY (2010 - 2012 ...), AQUAPORT (2011 ..., GEOCULTURE - HONOR LANDSCAPE ( 2013 - 2023 ) ...

 

 

Details on individual projects are available on request.

creation
environment space

Powered by CouchCMS