tvorba
životního prostoru

JanTajboš

 

 

 

 

Geomantie - z řeckého geo-Země, manteia-zření, tedy vhled do podstaty dění prostřednictvím Země. Dnešní geomantie je vnímána jako účinný způsob nalézání vztahu člověka k mnoharozměrnosti sebe a světa, ve kterém žije

 

Geomancy - from the Greek geo-Earth, manteia-insight into the nature of what is happening through Earth. Today geomancy is perceived as an effective way of finding the relationship of man to himself and multydimensionality world in which he lives

 

POCTA KRAJINĚ

geokulturní projekt pro Čech, Moravu a Slezsko

HONOR LANDSCAPE

GEOCULTURE PROJECT

2012- 2018

 

OPAVA/SILESIA

 

 

 

KORUNA ČECH

geopunkturní instalace

 Botanická Zahrada Praha Troja

CROWN of CZECHIA

Botanical Garden Prague Troja

2008

 

 

 

 

CELEK

geopunkturní instalace

 Morava - Pálava

geopuncture instalation

2005

 

 

 

 

BRÁNA SRDCE KOSMU

Říčany u Prahy

GATE of COSMOS HEART

2009

 

 

KOSMOGRAMY

Kosmogramy jsou tvůrčí jazyk, který používá především soudobá Geomantie. Každý symbol je jedinečný. Vyvinul jsem jejich praktické využití pro komunikaci s archetypálními oblastmi původu lidí, flory, fauny a vlastně všech existencí, se kterými chceme navázat spojení.

 

COSMOGRAMS

Cosmograms are creative language that is used primarily contemporary Geomancy. Each symbol is unique. I developed a practical use for communication with the archetypal fields of origin of people, flora, fauna and virtually all existence, we want to establish a connection.

 

 

 

 

 

CIT / FEEL

2011

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁNÍ / KNOWLEDGE

2011

 

 

 

 

 

 

DUCHOVNÍ PROSTOR PRAHY

SPIRITUAL SPACE OF PRAGUE

2007

 

 

 

 

 

 

SPOJENÍ S ARCHIVY PAMĚTI ZEMĚ

CONNECTION TO ARCHIVES OF EARTH MEMORY

2010

 

 

 

 

 

THAYALAND

2010

 

 

 

 

 

 

NAPLNĚNÍ / FULFILING

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA ARCHITEKTURY OBSAHU KRAJINY

SUPPORT OF CONTENTS ARCHITURE LANDSCAPE

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

JESENÍK - MĚSTO / CITY

2010

 

 

 

SLAVONICE

2011

 

 

 

 

 

 

 

C(t)NOSTI 2012 PRAHA/PRAGUE

veřejný projekt/public project

2008-2012

 

 

creation
environment space

Powered by CouchCMS